Federació Dones Badalona

Qui som

La Federació de dones la formem els grups de dones, les vocalies de dones i les entitats socials i de salut, amb uns compromisos comuns: Treballar per aconseguir la igualtat entre homes i dones, aconseguir els objectius marcats i establir una xarxa de compromís i sororitat entre totes.

Objectius

Som Federació Dones Badalona.

Juntes fem ciutat

Objectius:

Actuar com a interlocutores de les entitats representatives de les dones, vetllar per l´eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, desenvolupar accions positives dirigides a erradicar la violència contra les dones, contribuir a l´avenç en l'assoliment d'una autèntica igualtat d'oportunitats entre homes i dones, impulsant el desenvolupament de les accions contigudes en el pla d'ígualtat.
  • Potenciar l'associacionisme i la participació de les dones en ple grau d'ígualtat en la societat
  • Promoure activitats, celebrar trobades, conferències, cursets, sessions de treball, encaminades a aconseguir en les dones la conscienciació del seu rol a la societat, a fi que hi tingui un paper actiu i participatiu.
  • Canalitzar i exposar les opinions, els criteris i les aspiracions de les associades, respecte tots aquells temes que els afectin directa o indirectament, i organitzar serveis informatius apropiats.

Esdeveniments

Actes puntuals:

  • 8 de Març
  • Cadena humana
  • 25 de novembre
  • Sortides culturals
  • Fi de curs

Contacte

Ens podeu trobar a Facebook, Instagram o Twitter.

Torre Mena, Avda. Marqués de Sant Mori, 1 - 08914 Badalona, Barcelona

Correu: federaciodonesbadalona@gmail.com